Pranešimas apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą (Nordic Sugar Kėdainiai) 

Pranešimas apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą (Nordic Sugar Kėdainiai) 

Pranešimas apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą (Nordic Sugar Kėdainiai)