Head of Section (38557)

Application deadline: 14 October 2022 - Denmark - Location: Aalborg/Aarhus - Water & Environment

Motiveres du af at have indflydelse og sætte retning? Brænder du for at udvikle medarbejdere og miljøområdet? Kan du se dig selv som leder af en sektion med engagerede, motiverede og fagligt dygtige medarbejdere indenfor bl.a. jordforurening, bygningsforurening og kystbeskyttelse? Så er det her måske muligheden for dig!


BLIV EN DEL AF VORES AFDELING MILJØ OG MENNESKER
Afdelingen Miljø og mennesker tæller omkring 130 dygtige kollegaer som arbejder indenfor en bred vifte af fagområder som akustik og støj, arbejdsmiljø, bygningsforurening, IE-direktivet og miljøundersøgelser på private industrivirksomheder, Environmental Due Diligence samt undersøgelser og oprensning af jord- og grundvandsforurening. Sammen anvender vi en helhedsorienteret tilgang til rådgivning indenfor alle miljøforhold overfor vores kunder.
Afdelingen er landsdækkende med medarbejdere fordelt på kontorer i Lyngby, Ringsted, Odense, Vejle, Esbjerg, Århus, Holstebro og Aalborg. Afdelingen rummer mange forskellige fagområder og personligheder, hvilket bidrager til et dynamisk og afslappet arbejdsmiljø. Vi udvikler os konstant inden for alle fagområder med stort fokus på markedet, bæredygtighed og vores kunders behov.

EN ALSIDIG HVERDAG
Med reference til afdelingsledelsen, vil du i stillingen som Sektionsleder for jordforureningssektionen i vest, få ansvaret for de p.t. knap 20 medarbejdere, der arbejder på vores kontorer i den vestlige del af Danmark. Afdelingen er i vækst, og vi forventer i takt med den stigende aktivitet og efterspørgsel i markedet, at vi forsat vil vækste. 
Kernen i dit arbejde vil være at sikre højt engagement, trivsel og motivation i sektionen. Vi ønsker at være en afdeling med fokus på læring og kompetenceudvikling. Du skal være med til at sikre at dine medarbejdere oplever løbende udvikling af deres faglighed og at de får de rigtige udfordringer - ved at sætte det rette hold på vores projekter. Hver gang.
Du vil også blive en del af udviklingen af vores eksisterende og nye markeder sammen med nøglemedarbejdere i sektionen og afdelingens Markedschefer. Du vil være ansvarlig for at sikre samarbejde med andre sektioner og afdelinger i COWI, og sammen med afdelingens øvrige sektionsledere samt projekt- og markedschefer, vil du være en del af det daglige ledelsesteam. Desuden vil du, afhængig af dine kompetencer og faglige interesser, få mulighed for selv at lede større projekter, deltage i markedsarbejde og bidrage med faglig udvikling.

I det daglige vil du have opgaver som:

 • Coaching af sektionens medarbejdere ud fra individuelle udviklingsplaner og performance feedback
 • Rekruttering og on-boarding af nye medarbejdere
 • Kundekontakt og projektledelse
 • Gennemføre initiativer der skaber godt arbejdsmiljø for dig selv og dine kollegaer


ER DET DIG VI SKAL BYDE VELKOMMEN?
For at få succes i stillingen, skal du være udadvendt og kundeorienteret, og det er en fordel hvis du også har rådgivererfaring. Derudover kan du inspirere og udvikle mennesker og drive højt engagement på arbejdspladsen. Du har en god forretnings- og kundeforståelse og du er resultatorienteret med fokus på høj kvalitet i sektionens leverancer til kunder. Du trives i et alsidigt miljø, nyder at have mange bolde i luften, og har evnen til at integrere mennesker og deres faglige viden. Yderligere, vil du spille en vigtig rolle i den grønne omstilling gennem projektarbejde med bæredygtig jordhåndtering og genanvendelse af ressourcer.
I COWI ønsker vi aktivt at fremme trivsel, diversitet, fællesskab og at have det sjovt sammen med kollegaerne. Vi begynder med en grundig onboarding, hvor du udover et skræddersyet onboarding forløb tilknyttes en kollega, som vil være der til at guide dig i den første tid. Et godt socialt fællesskab er vigtigt for os, og derfor tilbyder vi blandt andet fælles morgenmad, fredagsbar, aktivitetsdage med mere. Derudover er det værd at nævne vores fleksible arbejdstider og brancheførende barselsforhold.

Vi håber at høre fra dig, hvis du kan nikke genkendende til følgende:

 • Gode evner indenfor personale- og teamledelse - også på distancen
 • At være proaktiv og løsningsorienteret
 • Relevant videregående uddannelse og +10 års erfaring indenfor et af sektionens fagområder
 • Flydende i dansk, mundtligt såvel som skriftligt
 • Erfaring med optimering af ressourceallokering
 • Direkte og åben kommunikation
 • Erfaring med ledelse af videns medarbejdere

 

HAR DU SPØRGSMÅL?
Kontakt Afdelingschef Louise Rebien Villefrance, +45 56408149 eller Afdelingschef Lars Nissen, +45 56404954.
 

SÅDAN ANSØGER DU
Du behøver ikke vedhæfte et følgebrev til din ansøgning, men medtag gerne et par linjer om din motivation i dit CV. Vi ser frem til at modtage din ansøgning. Ansøgningsfristen er angivet øverst på siden.
 

LIGEBEHANDLING I ANSÆTTELSESFORHOLDET
COWI tilbyder lige ansættelsesmuligheder for alle medarbejdere og ansøgere uanset etnicitet, hudfarve, religion, køn, nationalitet, alder eller handicap. Dette omfatter alle betingelser og vilkår, herunder rekruttering, ansættelse, forfremmelse, opsigelse, fyring, orlov, aflønning og kurser/uddannelse.
 

#LI-Hybrid